Värdegrund 2017-10-11T11:49:43+00:00

VÄRDEGRUND

I vårt arbete sker ständiga möten med människor. Förhållningssättet till dessa människor ska kännetecknas av respekt för den enskilde och professionalism. I mötet med människor utgår vi från en humanistisk människosyn. Alla människor har samma värde, samma rätt att påverka sin situation och samma rätt till hjälp och stöd. Vår värdegrund slår vakt om alla människors lika värde och ska genomsyra det vi gör. Värdegrunden ska fungera som ett rättesnöre för oss och ett skydd för de vi möter i vårt arbete.

Verksamheten och vårt dagliga arbete ska utgå från:

  • Humanistisk människosyn
  • Engagemang och god kvalitet
  • Professionalitet
  • God arbetsmiljö och allas delaktighet