Vård- och omsorgskedja 2017-10-11T11:42:15+00:00

VÅRD- OCH OMSORGSKEDJA

Vi är övertygade om att en aktiv samverkan mellan uppdragsgivare, barnets företrädare och Living Nordics olika verksamheter ger större fördelar där vårt samlade utbud av tjänster kan lösa ett uppdrag bättre.

Inom Living Nordic använder vi oss av en Vård- och omsorgskedja. Det är en sammanfattande benämning på de insatser som sker under en klients väg inom företaget. Vårdkedjan omfattar därmed alla typer av vård- och omsorgsaktiviteter samt hälso- och sjukvårdsaktiviteter, oavsett huvudman eller vårdgivare som klienten är med om. .

Inom Living Nordic består vård- och omsorgskedjan dels av ett flertal familjehem, HVB-hem samt stöd- och träningslägenheter. Dels utifrån om placeringen är långsiktig, tillfällig eller är en jourplacering men också beroende på om insatsen avser vård

och behandling, utslussning eller enbart omsorg för barnet eller den unga vuxna. I vård- och omsorgskedjan finns alltid en till två kontaktpersoner kopplade till varje placering.