Träningslägenheter och Stödboende 2017-10-13T11:52:38+00:00

Träningslägenheter och Stödboende

Living Nordics träningslägenheter och stödboende är en del i vår boendekedja där ungdomar kan växa och hitta hem. Fokus ligger på att varje individ ska få det stöd som behövs för att kunna bli en självständig person och på sikt kunna bo i ett eget boende utan stöd. Varje uppdrag är unikt för oss och vi utgår från ungdomens behov och den vårdplan som utformas av placerande Socialtjänst. Verksamheten innefattar lägenheter runt om i Göteborg där ungdomarna bor själva men har stöd och tillsyn av våra ungdomsbehandlare.

Vi erbjuder individuellt stöd utifrån varje ungdoms unika behov. Varje ungdom får två kontaktpersoner som har regelbundna träffar och ger stöd kring de livsområden som är viktigast för ungdomens utveckling och självständighet. Kontaktpersonerna arbetar aktivt för att ungdomen ska ha en fungerande sysselsättning och har kontakt med skola eller praktik- och arbetsplatser utifrån den enskildes behov. Att kunna ha en hushållsbudget och klara sin ekonomi är en viktig del av arbetet med ungdomarna och även att klara av praktiska saker kring boendet som att teckna hemförsäkring och skaffa TV/internet. Kontaktpersonerna stöttar ungdomarna så de klarar att sköta inhandling, matlagning, städning och tvätt.

Ungdomarna får lära sig hur samhällets olika stödfunktioner fungerar och vart de kan vända sig med olika frågor och problem. Vi försöker stötta och uppmuntra ungdomarna att ha en aktiv fritid. Kontaktpersonerna kan t ex följa med ungdomen och prova på aktiviteter som den är nyfiken på.

I verksamheten arbetar våra ungdomsbehandlare som har tidigare erfarenhet av att arbeta med ungdomar i socialt förändringsarbete och relevant utbildning t ex behandlingspedagog, socialpedagog eller socionom.