Skyddat boende 2017-11-15T08:35:53+00:00

SKYDDAT BOENDE FÖR VÅLDSUTSATTA KVINNOR

Beläget i Göteborg

Vårt boende är ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Vi erbjuder en lugn miljö där kvinnorna och barnen får
möjlighet att känna sig trygga och samtidigt bearbeta sin situation med hjälp av professionell personal. Vi hjälper kvinnorna med att
planera och komma igång med ett tryggt och hållbart liv. Vi tar ej emot kvinnor med ett pågående missbruk eller med psykiska diagnoser.
Detta med hänsyn till de barn som bor hos oss. Vi har personal dygnet runt och kan ta emot dygnets alla timmar. Finns det behov
kan vi vara behjälpliga med att hämta men endast dagtid.

Alla kvinnor får en kontaktperson som erbjuder strukturerade samtal. Meningen med dem är att de dels ska vara jag stärkande, dels
bearbetande. Kvinnorna kan även behöva mer praktisk hjälp. Vi har uppföljande möten med placerande myndighet och andra för kvinnan
viktiga myndighetspersoner. All övrig tid går åt till vanliga vardagsrutiner såsom att inhandla och laga mat, ta hand om egna barn,
städa både eget rum men även att tillsammans med personal städa övriga gemensamma utrymmen. Personal finns alltid till hands för
råd och stöd men vår grundsyn är att kvinnan är en vuxen person med en kapacitet att ta hand om sig själv och sina barn. En kväll i
veckan har vi obligatoriskt husmöte. Veckovis gör vi även en utflykt tillsammans med de boende. Vi följer med på vissa besök utanför
verksamheten, såsom sjukhusbesök, polis etc.

Barnens bästa i fokus

Barnen har en särskild ställning i vår verksamhet. Allt arbete ska utformas med barnens bästa i fokus. Barnen bereds utifrån ålder och
förmåga samtal antingen enskilt eller tillsammans med mamman. Vi har anpassat boendet för att passa barn i olika åldrar. Vi tar även
initiativ till att barnen kommer ut för lek i närområdet.

Vi har ramavtal med Göteborgs kommun och kranskommuner.

  • Vi har personal och tar emot dygnet runt

  • Dagtid kan vi hämta

  • Vi erbjuder risk och skyddsbedömning enligt FREDA
  • Vi har utbildad, erfaren personal