Relationsbaserad behandling 2017-10-13T12:17:47+00:00

Relationsbaserad behandling

Det är inte ovanligt att ungdomar hos oss har en historia av svek och otrygghet. Något som kan leda till ett hård yta och misstänksamhet mot omvärlden. För att hjälpa dessa ungdomar behövs något som de ofta saknar – en relation.

Det är inte ovanligt att ungdomar hos oss har en historia av svek och otrygghet. Något som kan leda till ett hård yta och misstänksamhet mot omvärlden. För att hjälpa dessa ungdomar behövs något som de ofta saknar – en relation.