Programverksamhet 2017-10-13T12:19:44+00:00

Programverksamhet

Living Nordic arbetar med olika typer av intensiva korthetsprogram.

Repulse är ett program där vi arbetar med ungdomens hantering av impulskontroll. Det kan handla om såväl utåtagerande som inåtagerande och att börja styra sina impulser för att kunna hantera olika situationer på tillfredsställande sätt. Programmet är fördelat på 13 tillfällen ca 1,5 timmar per träff. Detta kan förlängas beroende på resultat.

Påverkansprogram är ett program där vi tillsammans med ungdomen och föräldrar eller andra viktiga vuxna arbetar med att hitta strategier för att ungdomen ska hitta sin väg tillsammans med sin familj och i samhället och. Programmet är upplagt på tio träffar varav tre av dem är med de vuxna kring ungdomen. Detta kan förlängas beroende på resultat.

Motiverande samtal är ett program där behandlare och ungdomen för samtal. Behandlaren arbetar empatiskt och personcentrerat förhållningssätt kring ungdomen som hjälper till egen insikt och motivation till förändring. Man träffas 3-5 gånger för att sedan utvärdera angående fortsättning eller inte.