Miljöterapi 2017-10-13T12:15:42+00:00

Miljöterapi

I miljöterapin använder vi den fysiska och sociala miljön för att stödja en positiv utveckling hos ungdomarna. Det dagliga arbetet på boendet är organiserat så att ungdomen kan uppfatta den yttre strukturen och se relationerna till de vuxna som trovärdiga. De lär sig sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personalen och med andra boende.

Ungdomarna påverkas av såväl sysselsättning och samtal som hur den fysiska miljön på boendet ser ut. Tecken på förstörelse kan påverka ungdomarna att bryta mot regler. Ett välstädat och välhållet boende kan istället förmedla en förväntan på att regler och normer respekteras.

I miljöterapin jobbar vi med öppen kommunikation om vad som planeras och om vad man tycker och känner. Vi tar gemensamma beslut om behandlingen och boendets skötsel. Ungdomarna förväntas delta i sin egen behandling. Alla vardagssituationer används för att bearbeta och träna i olika sociala situationer och verksamheten har ständig kontakt med samhället utanför.