MI 2017-10-13T12:13:04+00:00

MI (Motiverande samtal)

Motiverande samtal, MI, syftar till att nå ökad motivation och beteendeförändring. Vi försöker
försöker göra ungdomen medveten om de problem och konsekvenser som hans eller hennes beteende medför. Behandlaren visar empati, minskar motståndet till en förändring och stärker ungdomens egen förmåga att genomföra en förändring. Om ungdomen själv uttalat att en förändring ska ske, ökar sannolikheten att den verkligen blir av.

I vår boendemiljö använder vi oss av MI som förhållningssätt. Genom att ställa rätt frågor skapar vi möjlighet att på ett nyfiket och engagerat sätt lyssna på ungdomarna. Vi skapar engagemang, goda relationer och gör att reflektionerna blir längre och fler. Reflektionerna kan vi sedan använda i de strukturerade samtal som ungdomen har med sin kontaktperson.