Lågaffektivt bemötande 2017-10-13T12:16:42+00:00

Lågaffektivt bemötande (LAB)

Lågaffektivt bemötande (LAB) handlar om hur behandlaren hanterar ungdomen i vardagen. Inte beteendet i sig. Lågaffektivt bemötande kan skapa lugnare individer och miljöer, positiva förväntningar och konstruktiva samtal.

Förmågan att hantera sin känslostämning, affektreglering, varierar från person till person. För de som har svårt eller saknar den förmågan kan LAB dämpa eller stödja en persons förmåga vid exempelvis stress. Forskning om affektreglering menar att det vi kan se att andra gör, gör vi också själva. Genom att vara lugn, trygg och positiv – ha ett lågaffektivt bemötande – blir också ungdomen det.