Våra anställda 2017-10-11T11:48:25+00:00

VÅRA ANSTÄLLDA

Anställd personal idag upplevs av våra referenser som både professionell, kunnig, väl förtrogen och bekväm med det arbete de bedriver. Våra små och erfarna personalgrupper som arbetar i respektive verksamhet, kännetecknas vidare av engagemang och känsla för sitt uppdrag. Personalomsättningen har de senaste åren vart låg vilket skapat en trygg boende- och arbetsmiljö.

Exempel på yrkesutbildningar som anställd personal har idag är terapeut, socionom, behandlingspedagog, sociolog, socialpedagog, sjuksköterska, undersköterska, pedagog. Exempel på andra kompletterande utbildningar är MI, BBIC, ART, Miljöterapi, Familjeterapi, Kälvestens intervjuteknik, mm.

Egenskaper hos anställda som värdesätts förutom grundläggande krav på kunskap, utbildning och erfarenhet för sitt uppdrag, är lyhördhet, engagemang, värme och humor. Utifrån respektive

anställningsansvar, erbjuds regelbunden metodhandledning,utbildning och fortbildning utifrån aktuell forskning och vetenskap
till alla fast anställda. Av de som i sitt uppdrag arbetar med sig själv som verktyg för att uppnå fastsatta mål, erbjuds kontinuerlig
extern processhandledning.