KBT 2017-10-13T12:11:39+00:00

KBT (Kognitiv beteendeterapi)

I Kognitiv beteendeterapi, KBT, tränar man på att använda nya beteenden och tankemönster för att arbeta med och minimera psykologiska problem. Målet är att ersätta de tankar, känslor och beteenden som skapar problem med mer funktionella och på så vis minska eller eliminera symtom samt förebygga att de återkommer.

Flertalet av våra medarbetare har gått MI-introduktionskurs och får handledning av handledarutbildad psykolog och/eller psykoterapeut med både psykodynamiskt och kognitivt inriktning. Metoden används både i mötet på våra stödboenden och i våra HVB-boenden.