HVB 2017-10-13T11:49:45+00:00

HVB

Living Nordic bedriver flera HVB-hem som arbetar med både vård och behandling och/eller är inriktade på omvårdnad och stöd. Våra HVB riktar sig till barn och ungdomar med någon form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde, exempelvis socialt nedbrytande beteende samt till ensamkommande ungdomar.

Vår verksamhet bedrivs enligt socialtjänstlagen och innehållet anpassas efter den enskildes individuella behov och förutsättningar. Våra boenden drivs av professionell, kompetent och engagerad personal. Vår målsättning är att våra boenden skall vara en oas där barnen och ungdomarna ska känna sig lugna, trygga och bedrivas i hemlik miljö som ger barnen och ungdomarna förutsättningar att trivas och utvecklas.

Varje ungdom har en genomförandeplan som upprättas av kontaktpersonen på boendet utefter uppdrag från socialtjänsten, observationer i miljön samt ungdomens egna tankar om hjälpbehov. De övergripande målen med placeringen delas upp i konkreta delmål som revideras över tid.

Ungdomarna får i den befintliga miljön träna på hur man kan förhålla sig till andra, praktiska vardagliga sysslor, träna på att hitta nya lösningar och strategier, få sunda regelbundna rutiner och ta hand sin hälsa. Detta för att få en ökad självkänsla, ett bättre fysiskt och psykiskt mående samt att få beteenden som fungerar långsiktigt utifrån ungdomens specifika möjligheter och behov. En självklar del är att erbjuda social samvaro där gruppen används som ett instrument till förändring och för social träning.