HVB Hönö 2017-10-13T12:39:51+00:00

HVB Hönö

Boendet HVB Hönö ligger i ett charmigt, före detta, skärgårdshotell på Hönö i Göteborgs norra skärgård. Boendet riktar sig till ensamkommande flickor och pojkar samt syskonpar i åldern 14-19 år. Det finns plats för 10 ungdomar som befinner sig i asylprocessen eller som har beviljats permanent uppehållstillstånd. Boendet tar emot placeringar från hela Sverige. HVB Hönö tar även emot ungdomar som av olika skäl behöver omplaceras eller som har behov av en högre grad av omsorg.

På Hönö arbetar vi med ADL träning, motivation till skola och en meningsfull fritid. Personalen är utbildad i lågaffektivt bemötande. Varje ungdom har en individuell genomförandeplan som bottnar i socialtjänstens vårdplan. Ungdomen har samtal med sin kontaktperson varje vecka som utgår från genomförande planen.

Ungdomarna på Hönö går i högstadiet eller gymnasiet. Vi har ett tätt samarbeta med flera olika skolor. På helgerna erbjuds ungdomarna olika aktiviteter. De får själva komma med förslag på vad de vill göra. Detta gör de på våra husmöten som vi har två gånger i månaden.

Boendet drivs av professionell, kompetent och engagerade personal som utgår från ungdomens individuella önskemål, behov och förutsättningar. I personalgruppen finns skilda etniciteter, språkkunskaper samt en bred erfarenhet från socialt arbete. Flertalet av de anställda har högskoleutbildning.