HVB Åby 2017-10-13T12:36:37+00:00

HVB Åby

HVB Living Nordic Åby ligger i centrala Mölndal med närhet till centrum, sportaktiviteter, kollektivtrafik, skola, sjukvård etc. Här erbjuder vi ungdomarna ett boende i en trygg miljö med fokus på att integreras i samhället. På Åby har alla sitt eget rum med dusch och toalett. Varje rum är möblerat och tv finns. Wifi finns i hela boendet.

Vårt mål är att skapa en lugn, trygg och hemlik miljö vilket ger förutsättningar för ungdomarna att utvecklas till stabila vuxna. Genom vårt lilla format ökar vi möjligheten för individen att knyta an, bli en del av och lära sig förstå det svenska samhället med dess funktioner, normer och värderingar. För att skapa en välfungerande tillvaro struktureras den unges vardag med skola och fritid. Utifrån varje individs ålder och mognad tränas denne i att klara ADL (allmän daglig livsföring). All mat lagas tillsammans med ungdomarna på boendet. Även städning, tvätt och andra sysslor sker tillsammans med ungdomarna som också får lära sig att planera och ta hand om sin ekonomi.

De aktiviteter som anordnas av boendet ska syfta till meningsfullhet och främjandet av fysisk och psykisk hälsa samt stärka självkänslan hos den unge. Boendet erbjuder lån av gym-och badkort. Varje ungdom har sin egen kontaktperson vilken erbjuder strukturerade samtal minst en gång i veckan. Kontaktpersonen har den har den huvudsakliga kontakten med socialtjänsten samt övriga nätverk.

Personalen på Åby har lång erfarenhet av att arbeta med ensamkommande ungdomar. Vissa har upp till 20 års erfarenhet av socialt arbete. Denna erfarenhet ger möjlighet att särskilja vad som är kulturellt betingat och vad som är individuellt.