För framtiden 2017-10-11T12:13:18+00:00

FÖR FRAMTIDEN

Living Nordic är en organisation som lever och andas för framtiden och för att skapa en hållbar verksamhet för de vi finns till för. Vårt mål är att alltid arbeta för dem som behöver vår hjälp och även om samhället förändras så håller vi fast vid våra mål och ambitioner att skapa så bra boenden och stöd för våra klienter och att skapa en arbetsplats där alla trivs, känner sig behövda och där den enskildes kompetens tas tillvara. Vi utvecklar våra boenden i dagsläget för att möta de ökade krav på behandlingsplatser inom barn och ungdomsvården och eftersträvar att skapa trygg och kvalitativ verksamhet för framtiden!