Familjehem 2017-10-13T11:56:09+00:00

Familjehem

Familjehem inom Living Nordic är en del i vår boendekedja. I dessa hem är individanpassning, kvalitet och kompetens prioriterat när vi rekryterar och placerar. I utredning av familjehemmen ingår alltid utdrag från sedvanliga register.

Familjehemmen får regelbundet stöd och utbildning som en del i sitt uppdrag. Syftet är både att de ska kunna göra ett så bra arbete som möjligt som att barn, ungdomar och de unga vuxna ska känna sig trygga och få det stöd som de behöver.

Living Nordic tar emot såväl långsiktiga familjehemsplaceringar som jourplaceringar och ser varje uppdrag som unikt. Med unikt menas här att vi alltid utgår från såväl barnets behov som vårdplan och genomförandeplan.