Ensamkommande 2017-10-13T11:58:28+00:00

Ensamkommande

Living Nordic har lång erfarenhet av att möta ensamkommande ungdomar. Vi möter ungdomar som antingen har PUT, TUT eller befinner sig i asylprocessen. För dessa ungdomar arbetar vi för att skapa en förutsägbar vardag samt ge den omsorg som den enskilde är i behov av.

I väntan på beslut från Migrationsverket upplever många ängslan och oro. För en del är den psykiska pressen väldigt hög. Våra medarbetare har lång erfarenhet av att hantera de känslor som väntan inför ett beslut kan innebära. Vi kan också erbjuda extern hjälp då vi har ett gott samarbete med skola, bup samt övrig sjukvård.

Inom Living Nordics verksamhet för ensamkommande erbjuder vi flera boendealternativ såsom HVB, stödlägenheter, träningslägenheter och familjehem. Verksamheterna är riktade mot både flickor och pojkar. Självklart ska det vara den enskildes behov som ska styra vilken boendeform som är bäst lämpad.