Home 2017-11-01T13:36:18+00:00

SÖKER DU PLACERING?

RING 031 – 703 71 19

Living Nordic arbetar med att stödja barn och ungdomar samt familjer genom individanpassad vård, omsorg och behandling i
Ungdomshem, HVB, stödboenden, familjehem samt öppenvård. Vår värdegrund bygger på en humanistisk livssyn med en övertygelse
om alla människors lika värde och att alla människor ska ha rätt till att mötas med respekt för sin person. Vi har ramavtal med
Göteborg stad och kranskommuner, Skåne, Halland och Kronoberg. Vi har även ramavtal med 65 kommuner från norr till söder.

EN BREDD AV VÅRD AV OMSORG

Genom vårt breda utbud av stöd- och boendeverksamheter, där kvalitet och professionell kompetens är prioriterat, har Living Nordic en plats för alla barn och unga vuxna med behov av särskilt stöd.

Inom ramen för Living Nordics vård- och omsorgskedja, erbjuder vi anpassade korta och längre lösningar inom varje verksamhet. Vår moderata verksamhetsstorlek och höga kompetens gör att vi är flexibla vid varje enskild placering utifrån rådande förutsättningar och behov.

Våra verksamheter är HVB-hem, familjehem, öppenvård och stödboende för såväl barn och unga som unga vuxna. Vi har hela landet som upptagningsområde och arbetar i huvudsak på uppdrag av kommuner med placeringar enligt SoL. Living Nordic har idag ett flertal ramavtal med kommuner i södra Sverige.

UNGDOMSHEM

Living Nordic erbjuder ungdomshem som är en boendeform med boende och personal dygnet runt och som har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Vi erbjuder ungdomshem och HVB med olika inriktningar:

Vård och behandling av unga pojkar i åldern 13-21 år med psykosocial problematik med begynnande kriminalitet och  begynnande missbruk.

Ensamkommande flickor och pojkar i åldern 14-18 år med behov av extra stöd och omsorg

Ensamkommande flickor och pojkar i åldern 14-18 år.

Ensamkommande flickor och pojkar i åldern 14-18 år.

HVB

Living Nordic bedriver flera HVB-hem som arbetar med både vård och behandling och/eller är inriktade på omvårdnad och stöd. Våra HVB riktar sig till barn och ungdomar med någon form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde, exempelvis socialt nedbrytande beteende samt till ensamkommande ungdomar.

Vår verksamhet bedrivs enligt socialtjänstlagen och innehållet anpassas efter den enskildes individuella behov och förutsättningar. Våra boenden drivs av professionell, kompetent och engagerad personal. Vår målsättning är att våra boenden skall…

LÄS MER

TRÄNINGSLÄGENHETER OCH STÖDBOENDE

Living Nordics träningslägenheter och stödboende är en del i vår boendekedja där ungdomar kan växa och hitta hem. Fokus ligger på att varje individ ska få det stöd som behövs för att kunna bli en självständig person och på sikt kunna bo i ett eget boende utan stöd. Varje uppdrag är unikt för oss och vi utgår från ungdomens behov och den vårdplan som utformas av placerande Socialtjänst. Verksamheten innefattar lägenheter runt om i
Göteborg där ungdomarna bor själva men har stöd och tillsyn av våra ungdomsbehandlare…

LÄS MER

FAMILJEHEM

Familjehem inom Living Nordic är en del i vår boendekedja. I dessa hem är individanpassning, kvalitet och kompetens prioriterat när vi rekryterar och placerar. I utredning av familjehemmen ingår alltid utdrag från sedvanliga register. Familjehemmen får regelbundet stöd och utbildning som en del i sitt uppdrag. Syftet är både att de ska kunna göra ett så bra arbete som möjligt som att barn, ungdomar och de unga vuxna ska känna sig trygga och få det stöd som de behöver…

Vår verksamhet bedrivs enligt socialtjänstlagen och innehållet anpassas efter den enskildes individuella behov och förutsättningar. Våra boenden drivs av professionell, kompetent och engagerad personal. Vår målsättning är att våra boenden skall…

LÄS MER

ENSAMKOMMANDE

Living Nordic har lång erfarenhet av att möta ensamkommande ungdomar. Vi möter ungdomar som antingen har PUT, TUT eller befinner sig i asylprocessen. För dessa ungdomar arbetar vi för att skapa en förutsägbar vardag samt ge den omsorg som den enskilde är i behov av.

I väntan på beslut från Migrationsverket upplever många ängslan och oro. För en del är den psykiska pressen väldigt hög. Våra medarbetare har lång erfarenhet av att hantera de känslor som väntan inför ett beslut kan innebära. Vi kan också erbjuda…

LÄS MER

METODER

Genom vårt breda utbud av stöd- och boendeverksamheter, där kvalitet och professionell kompetens är prioriterat, har Living Nordic en plats för alla barn och unga vuxna med behov av särskilt stöd. Inom ramen för Living Nordics vård- och omsorgskedja, erbjuder vi anpassade korta och längre lösningar inom varje verksamhet. Vår moderata verksamhetsstorlek och höga kompetens gör att vi är flexibla vid varje enskild placering utifrån rådande förutsättningar och behov.

Våra verksamheter är HVB-hem, familjehem, öppenvård och
stödboende för såväl barn och unga som unga vuxna. Vi har hela landet som upptagningsområde och arbetar i huvudsak på uppdrag av kommuner med placeringar enligt SoL. Living Nordic har idag ett flertal ramavtal med kommuner i södra Sverige.

KLICKA PÅ RESPEKTIVE METOD NEDAN FÖR ATT LÄSA MER
KBT

KBT

MI

Miljöterapi

Lågaffektivt
bemötande

Relationsbaserad
behandling

Programverksamhet

RAMAVTAL

Vi har, via bolag i koncernen, ramavtal och direkt upphandlande avtal med flera uppdragsgivare. Vill du göra en placering eller ställa frågor kan du kontakta:

Peter Andersson-Piltz

tel. 0704-39 40 90
e-post: peter@hvbliving.se

Verksamhetschef Daniel Forsell

0732-66 66 63
daniel@livingnordic.se

Vill du teckna avtal, ni kontakta Verksamhetschef, Daniel Forsell. Han nås även för frågor eller att diskutera olika former av samarbete. Genom ramavtal skapas långsiktighet, kvalitet och tydlighet vilket är positivt för båda parter.

BEFINTLIGA RAMAVTAL OCH AVTAL:
Göteborg med
kranskommuner
Skåne,
Kronoberg & Halland
Ale
Alingsås
Göteborgs Stad
Härryda
Kungsbacka
Kungälvs
Lerums
Lilla Edet
Mölndal
Orust
Partille
Stenungssund
Tjörn
Öckerö
Bjuv
Bromölla
Burlöv
Båstad
Eslöv
Helsingborg
Hässleholm Höganäs
Hörby
Höör
Klippan
Kristianstad
Kävlinge
Landskrona
Lomma
Lund
Malmö
Osby
Perstorp
Simrishamn
Skurup
Staffanstorp
Svalöv
Svedala
Tomelilla
Trelleborg
Vellinge
Ystad
Åstorp
Ängelholm
Örkelljunga
Östra Göinge

VÅRA BOENDEN

HVB UTLANDA

HVB ÅBY

HVB HÖNÖ

ANDERSSON-PILTZ